X فروشگاه اینترنتی
فروشگاه اینترنتی
نحوه تهیه زیره پلوی مازندرانی

شبکه ما

شبکه ما

shabakema

شبکه ما

دوشنبه 11 آبان 1394
ن : شبکه ما

نحوه تهیه زیره پلوی مازندرانی

در این کلیپ آموزشی به سراغ آموزش یکی از غذاهای سنتی منطقه شمال ایران رفته ایم و نحوه تهیه زیره پلوی مازندرانی را به شما یاد خواهیم داد.
نحوه تهیه زیره پلوی مازندرانی